ŠEIMOS GYDYTOJŲ DARBE PATIRIAMAS STRESAS: RYŠYS SU DARBO KRŪVIU 11 IŠSIVYSČIUSIŲ ŠALIŲ

Danielė Gertaitė Abstract Tikslas – apžvelgti mokslinius straipsnius, nagrinėjančius šeimos gydytojų darbo struktūrinius ir organizacinius ypatumus, susijusius su darbe patiriamu stresu 11 skirtingų šalių. Metodai. Atlikta sisteminė literatūros apžvalga. Mokslinė 2018-2023 m. literatūra rinkta PubMed (Medline) elektroninėje duomenų bazėje, specializuotoje informacijos paieškos sistemoje Google Scholar. Atrankos kriterijai: parašyta anglų kalba, publikuota 2018-2023 m., prieinamas visas…