KLINIKINIS ATVEJIS: STIVENSO-DŽONSONO SINDROMAS

Jolanta Česienė, Dalia Bračkienė, Jūratė Šaknienė, Inga Daugalienė, Gabrielė Bružaitė, Egidijus Petraitis Abstract 4 metų berniukui pirmąją atvykimo į ligoninę dienąpagal būdingus ligos simptomus ir požymius buvonustatytas Stivenso–Džonsono sindromas. Priežastisliko neidentifikuota. Ligos baigtis buvo gera. Trumpaiaptariame šį klinikinį atvejį ir palyginame su literatūrojepateiktais mokslinių tyrimų duomenimis. Keyword(s): Stivenso-Džonsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė, SCORTEN skalė, kortikosteroidai, imunoglobulinai.…