MIGRENOS SĄSAJOS SU COVID-19 PANDEMIJA. ILGALAIKIAI PADARINIAI

Laura Štendelytė, Ugnė Mickevičiūtė, Julija Čiauškaitė Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti migrenos sąsajas su COVID-19 pandemija. Tyrimo medžiaga ir metodai. Remiantis Google Scholar ir Pubmed duomenųbaziųšaltiniais, pagal raktinius žo­džius ir jųjunginius anglų kalba „migraine, COVID-19, pandemic, connection, outcomes“ (migrena, COVID-19, pandemija, ryšys, baigtis) atrinkta ir išanalizuota 20 moksliniųpublikacijųpasirinkta tema. Išvados. Migrena siejama su gretutiniais sveikatos…