RIZIKĄ PATIRIANČIŲ ŠEIMŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS – PRIELAIDA SOCIALINEI REABILITACIJAI

Žydra Kuprėnaitė, Jolita Lubienė, Lina Janaudytė Abstract Riziką patiriančioms šeimoms būdingas nesugebėjimas patenkinti emocinių ir fizinių vaiko reikmių, elementariausių socialinių įgūdžių neturėjimas. Tokios šeimos dažnai neturi žinių, kaip prižiūrėti vaiką, nežino, kaip išmokyti jį tvarkos, iškilusių problemų sprendimo, jausmų raiškos, krizių įveikos. Šalia kitų opių šeimų, patiriančių riziką, problemų – vaikų nepriežiūros, apleistumo problemos –…