TRUMPAREGYSTĖ IR JOS PROGRESAVIMO STABDYMO ŠIUOLAIKINĖ KONCEPCIJA

Danielė Gertaitė, Saulius Galgauskas Abstract Tyrimo tikslas – apžvelgti mokslinę literatūrą apie trum­paregystės ligą ir jos progresavimo stabdymą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atlikta sisteminė literatū­ros apžvalga. Mokslinė 2018-2023 m. literatūra rinkta PubMed elektroninėje duomenų bazėje, specializuotoje informacijos paieškos sistemoje Google Scholar, Aca­demic Search Complete (EBSCO), Medline, Science Direct, Web of Science. Atliekant paiešką naudoti rak­tažodžiai…