POOPERACINĖS SEROMOS IR ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA PO KRŪTIES OPERACIJŲ

Jurgita Bičkaitienė, Agnė Čižauskaitė, Vitalina Narmontienė, Dainius Šimčikas, Alvydas Česas Abstract Krūties vėžys – dažniausia onkologinė moterų ligaLietuvoje ir pasaulyje. Kasmet atliekama daugybėkrūtų operacijų, kurios pasižymi specifiškomis komplikacijomis.Dažniausia iš jų seroma, pasitaikanti3 – 85% atvejų. Nekomplikuotų krūties ir pažastiessričių seromų evakavimo procedūros kai kurių šaliųligoninėse patikėtos krūtų priežiūros slaugytojoms. Keyword(s): krūtų chirurgija, pooperacinė komplikacija, seroma, krūtų…