VAIKŲ KVĖPAVIMO SUTRIKIMŲ MIEGO METU PAPLITIMAS IR SĄSAJOS SU GALIMAIS RIZIKOS VEIKSNIAIS

Gintarė Liakaitė, Ieva Iščiukaitė, Renata Jezukevičienė, Lukas Vaidelys, Valdonė Misevičienė Abstract Tikslas – išanalizuoti vaikams įtariamų kvėpavimo sutri­kimų miego metu paplitimą Kauno miesto vaikų populia­cijoje ir įvertinti jų sąsajas su galimais rizikos veiksniais. Metodika. Į tyrimą įtraukti 2-18 m. amžiaus 385 tiria­mieji. Atlikta anoniminė anketinė apklausa, kurią sudarė dvi dalys: 1) atviro ir uždaro tipo…