TRANSKRANIJINĖS MAGNETINĖS SMEGENŲ STIMULIACIJOS BEI ELEKTROIMPULSINĖS TERAPIJOS TAIKYMAS VAISTAMS ATSPARIOS DEPRESIJOS GYDYMO PROCESE

Barbora Žukaitė Abstract Pasaulyje sparčiai didėjantis sergamumas psichiatriniais sutrikimais, o ypač – vaistams atsparia depresija, pasta­raisiais metais paskatino susidomėjimą neuromodulia­ciniais gydymo metodais, sudarydamas sąlygas naujų mokslinių tyrinėjimų atsiradimui. Tyrimo tikslas − api­bendrinti naujausias mokslines publikacijas, apžvelgian­čias neuromoduliacinių metodų − transkranijinės magne­tinės stimuliacijos bei elektros impulsų terapijos naudą, gydant vaistams atsparią depresiją. Remiantis atliktų tyrimų duomenimis,…