NEPAGEIDAUTINI ĮVYKIAI LIGONINĖSE: PACIENTŲ NUOMONĖ

Agnė Vaikasaitė Abstract Straipsnyje aprašoma pacientų nuomonė įvairiais nepageidautinų įvykių klausimais. Darbo tikslas – įvertinti pacientų požiūrį į nepageidautinų įvykių sampratą, vertinimą ir prevenciją. Aptartos įvairių šalių mokslinės publikacijos, nagrinėjančios nepageidautinus įvykius, teisės aktai, pacientų apklausos anketų duomenys. Pateikta pacientų nuomonė įvairiais aspektais, susijusiais su nepageidautinais įvykiais. Daroma išvada, kad dauguma nepageidautinų įvykių aspektų, pacientų…