SLAUGYTOJŲ VAIDMUO TAIKANT NEFARMAKOLOGINIUS HOSPITALIZUOTŲ VAIKŲ POOPERACINIO SKAUSMO VALDYMO METODUS

Rasa Stundžienė, Gabrielė Turlinskienė, Danutė Kalibatienė, Jūratė Gimžauskienė, Silvija Gimžauskaitė Abstract Darbo tikslas. Ištirti slaugytojų vaidmenį valdyti hos­pitalizuoto vaiko pooperacinį skausmą taikant nefar­makologinius skausmo malšinimo būdus bei nustatyti veiksnius, turinčius įtakos slaugytojų nefarmakologi­nių skausmo malšinimo būdų pasirinkimui ir vaikų tėvų mokymui. Tyrimo medžiaga ir metodai. Anketinėje apklausoje dalyvavo 89 slaugytojos, dirbančios vienos Vil­niaus miesto ligoninės…