KLINIKINĖ LANDIOLOLIO REIKŠMĖ ŪMIAI PRIEŠIRDŽIŲ VIRPĖJIMO DAŽNIO KONTROLEI

Guostė Stankevičiūtė, Pranas Šerpytis Abstract Landiololis – tai ypač trumpo veikimo intraveninis β-adrenerginių receptorių blokatorius, pasižymintis išskirtinėmis farmakologinėmis savybėmis. Šis preparatas efektyviai mažina širdies susitraukimų dažnį bei turi minimalų poveikį kraujospūdžiui, todėl yra svarbus siekiant efektyvios prieširdžių virpėjimo dažnio kontrolės, ypač esant hemodinaminiam nestabilumui. Lietuvos ligoninių klinikinėje praktikoje landiololis naudojamas palyginti retai, o sukaupta klinikinė…

KLINIKINĖ LANDIOLOLIO REIKŠMĖ GYDANT ARITMIJAS BEI COVID-19

Audrė Alonderytė, Paulius Umantas, Robertas Stasys Samalavičius, Pranas Šerpytis Abstract Tikslas – atlikti mokslinių šaltinių, nagrinėjančių landiololio vartojimą aritmijoms gydyti, sisteminę analizę ir apibendrinti šio vaisto panaudojimo gali­mybes ir naudą. Medžiaga ir metodai. Duomenys buvo renkami Pu­bMed duomenųbazėje. Analizei naudoti visateksčiai straipsniai, atitikę apžvalgos tikslą. Analizuotos tik anglųkalba skelbtos publikacijos, pasirodžiusios ne vėliau nei prieš10…