VAISIAUS BŪKLĖS STEBĖJIMAS GIMDYMO METU: KLINIKINĖ PRAKTIKA

Linas Rovas Abstract Kardiotokografija (KTG ) − vaisiaus širdies ritmo užra­šymas ir interpretavimas vis dar išlieka iššūkiu akuše­riams ginekologams ir akušeriams. Vaisiaus fiziologijos supratimas ir KTG vertinimas, pagrįstas vaisiaus fizio­logijos ir patofiziologijos supratimu, leistų geriau inter­pretuoti KTG pakitimus ir priimti teisingus sprendimus. Skiriant gimdyvei infuzo- ar deguonies terapiją, reikėtų atidžiau vertinti šių vaisiaus būklės gerinimo…