PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VEIKLOS GERINIMAS TAIKANT ATVEJO VADYBOS MODELĮ

Sigutė Norkienė, Daiva Petrauskienė, Urtė Norkutė-Macijauskė Abstract Darbo tikslas: siekiama pagrįsti atvejo vadybos modelio taikymo būtinumą ir svarbą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose yra prisirašę mažiau nei 10 tūkstančių gyventojų. Tyrimo medžiaga ir metodika. Kad būtų įvertintos atvejo vadybos modelio taikymo galimybės gerinant veiklos efektyvumą tų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios teikia pirmines…