SKUBIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO ANALIZĖ APSINUODIJIMO NARKOTINĖMIS MEDŽIAGOMIS ATVEJU

Irena Malašauskienė, Urtė Malašauskaitė Abstract Straipsnyje analizuojamas skubiosios pagalbos teikimas apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atveju. Tiks­las − išanalizuoti apsinuodijimo atvejais teiktą skubiąją pagalbą. Uždaviniai: 1. Aprašyti apsinuodijimą suke­liančias narkotines medžiagas bei jų žalą organizmui. 2. Apibūdinti skubiosios pagalbos teikimo veiksmus apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atveju. 3. Išanalizuoti skubiosios pagalbos teikimą apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atvejais, remiantis duomeni­mis, surinktais…

KELIO SĄNARIO PENETRACIJA ŠLAUNIKAULIO DIAFIZĖS SKEVELDRA INTRAMEDULINĖS OSTEOSINTEZĖS METU. KLINIKINIS ATVEJIS

Mantas Jodinskas, Povilas Masionis, Narūnas Porvaneckas, Giedrius Kvederas Abstract Šlaunikaulio artimojo galo lūžiai – dažna vyresnio amžiaus žmonių traumų pasekmė. Tik ankstyvas operacinis gydymas gali sumažinti komplikacijų riziką ir mirštamumą, tačiau kiekvienas gydymo metodas turi ne tik pranašumų, bet ir specifinių komplikacijų. Straipsnyje pristatomas ypač retos intraoperacinės komplikacijos klinikinis atvejis – kelio sąnario penetracija šlaunikaulio…