NAUJAI PASIREIŠKUSI REFRAKTERINĖ EPILEPSINĖ BŪKLĖ (NORSE): KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS, DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Lukas Strelkauskas, Saulė Cyrolytė, Viktorija Mačiulytė Abstract Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir aptarti įrodymais pagrįstąinformacijąapie naujai pasireiškusios refrakterinės epi­lepsinės būklės etiologiją, klinikinę išraišką, diagnostikąir gydymą. Atlikta sisteminėmokslinės literatūros bei dokumentųapžvalga ir analizė. Duomenųbuvo ieškoma Google Scholar, Cochrane bei Medline (PubMed) duomenųbazėse. Atrinkti, išanalizuoti ir apibendrinti 22 viso teksto straipsniai, išspausdinti anglų kalba. Tyrimo rezultatai. Naujai…