GYDYMO REŽIMO PAŽEIDIMAI PO INKSTO TRANSPLANTACIJOS

Gintarė Juozupaitytė, Patricija Poškaitė, Fnan Tedros, Rūta Vaičiūnienė Abstract Tyrimo tikslas − įvertinti pacientų po inkstų transplanta­cijos gydymo rekomendacijų laikymąsi ir nustatyti veiks­nius, susijusius su režimo pažeidimais. Metodika. Sudaryta anoniminė įsivertinimo anketa apie vaistų vartojimą, socialinius veiksnius, įsitikinimus, in­formuotumą, nepageidaujamus reiškinius, lėtines ligas, priminimo priemonių naudojimą ir reguliarų atvykimą pas nefrologą. Duomenųanalizei naudojama statistikos programųpaketo…