SLAUGYTOJŲ DARBO PATIRTIES IR INTRAVENINIŲ INJEKCIJŲ KOMPLIKACIJŲ SĄSAJOS

Daiva Narvilienė, Jurgita Vaitiekienė, Lidija Visockytė Abstract Tyrimo tikslas − išanalizuoti slaugytojų darbo patirties ir intraveninių injekcijų komplikacijų sąsajas. Vykdyta anoniminė apklausa raštu. Tyrimo metu apklausti 185 slaugytojai, dirbantys įvairaus profilio sveikatos priežiūros įstaigose. Duomenys apdoroti IBM SSPS 23.0 statistikos programų paketu. Atlikta kiekybinių kintamųjų dažnių ir vidurkių analizė. Apskaičiuotas tyrimo duomenų dažnis (n), jo…