PARVOVIRUSO B19 INFEKCIJOS KLINIKINIAI SIMPTOMAI, DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Justas Bakutis Abstract Tyrimo tikslas – remiantis mokslinės literatūros duome­nimis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie parvoviruso B19 infekcijos klinikinį pasireiškimą, diagnostikos ir gy­dymo galimybes. Atlikta mokslinės literatūros ir doku­mentų apžvalga medicininėse duomenų bazėse. Rezultatai parodė, jog parvovirusas B19 yra DNR virusas, su ku­riuo sąlytį yra turėjusi didelė dalis populiacijos. Įprastai besimptomės eigos arba lengvos formos…