GYDYMO REŽIMO PAŽEIDIMAI PO INKSTO TRANSPLANTACIJOS

Gintarė Juozupaitytė, Patricija Poškaitė, Fnan Tedros, Rūta Vaičiūnienė Abstract Tyrimo tikslas − įvertinti pacientų po inkstų transplanta­cijos gydymo rekomendacijų laikymąsi ir nustatyti veiks­nius, susijusius su režimo pažeidimais. Metodika. Sudaryta anoniminė įsivertinimo anketa apie vaistų vartojimą, socialinius veiksnius, įsitikinimus, in­formuotumą, nepageidaujamus reiškinius, lėtines ligas, priminimo priemonių naudojimą ir reguliarų atvykimą pas nefrologą. Duomenųanalizei naudojama statistikos programųpaketo…

COVID-19 GYDYMAS IMUNOMODULIATORIAIS

Darija Savinova, Augustas Kišonas, Mantas Giedraitis, Kipras Medišauskas Abstract SARS-Cov-2 sukelta pandemija skatino ieškoti Covid-19 gydymo būdų. Ligos progresavimas susijęs su sunkia uždegimine būkle, todėl dauguma tiriamų vaistų yra tie­siogiai ar netiesiogiai susiję su imunosupresijos mecha­nizmais. Šios integruotos literatūros apžvalgos tikslas − apibūdinti imunosupresinių terapijų taikymo Covid-19 alternatyvas. Mokslinių straipsnių paieška buvo atlikta PubMed duomenų…