IDIOPATINĖ NORMALAUS SLĖGIO HIDROCEFALIJA. ETIOLOGIJA IR DIAGNOSTIKA

Kastytis Budrevičius Abstract Idiopatinė normalaus slėgio hidrocefalija – patologiš­kai padidėję smegenų skilveliai bei normalus smegenų skysčio slėgis, atliekant juosmeninę punkciją. Egzistuoja daug idiopatinės normalaus slėgio hidrocefalijos etiolo­gijos teorijų, tačiau viena naujausių ir išsamiausių yra glimfatinės sistemos hipotezė. Ši hipotezė apjungia bei papildo seniau siūlytas etiologijos hipotezes. Idiopatinės normalaus slėgio hidrocefalijos diagnozei reikalingas bent vienas iš…