VEIKSNIŲ, GALINČIŲ DIDINTI HEMOROJINIŲ MAZGŲ IŠSIVYSTYMO RIZIKĄ, PAPLITIMAS TARP KAUNO KLINIKINĖS LIGONINĖS PACIENTŲ, OPERUOTŲ DĖL HEMOROJAUS

Martynas Baltušis, Kristina Buzaitė, Saulius Bradulskis Abstract Tyrimo tikslas: išsiaiškinti hemorojinių mazgų išsivystymo riziką galinčių didinti veiksnių paplitimą tarp Kauno klinikinės ligoninės pacientų, kuriems atlikta hemoroidektomija. Medžiaga ir metodai: atlikta anketinė apklausa išsiaiškinant pacientų amžių, lytį, kūno masės indeksą (KMI), hemorojinių mazgų laipsnį, tuštinimosi sutrikimus (TS) iki operacinio gydymo, hemorojaus bei TS šeiminę anamnezę, darbo…