GYVENIMO KOKYBĘ LEMIANTYS VEIKSNIAI PO PROSTATOS VĖŽIO GYDYMO

Julija Rugelytė, Giedrė Bulotienė Abstract Prostatos vėžys – dažnas vyrų onkologinis susirgimas. Gyvenimo kokybės bei pasitenkinimo ja lygis po šios ligos gydymo sumažėja daugiau nei trečdaliui pacientų. Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti veiksnius, kurie turi įtakos gyvenimo kokybei po prostatos vėžio gydymo. Atlikus mokslinių publikacijų analizę, išsiaiškinta, kad gyve­nimo kokybę gali nulemti ir neigiamai paveikti gydymo…

CHEMOTERAPINIU BŪDU GYDOMŲ PACIENTŲ POKYČIAI BURNOJE IR BURNOS PRIEŽIŪROS ĮPROČIAI

Karolina Ramanauskaitė, Jūratė Zūbienė, Vilija Andruškevičienė, Kristina Saldūnaitė Abstract Tikslas. Įvertinti pacientų, sergančių onkologinėmis ligomis, pokyčius burnoje ir burnos priežiūros įpročius chemoterapinio gydymo metu. Tyrimo metodai. Momentinis tyrimas buvo vykdomas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės, Kauno onkologijos klinikos dienos chemoterapijos stacionare nuo 2016 metų sausio iki vasario mėnesio. Anoniminėje anketinėje apklausoje dalyvavo 100 onkologinių pacientų,…