FARMACINĖS PASLAUGOS PLĖTRA LIETUVOJE. FARMACININKŲ POŽIŪRIS

Viltė Gabrielė Samsonė, Evelina Marija Vaitėnienė Abstract Šiandieninė farmacinės veiklos strategija išgyvena per­mainų metą. Šio darbo tikslas − išnagrinėti farmacinės paslaugos kokybę ir vaistų prieinamumą užtikrinančios vaistininkų bendruomenės lūkesčių sklaidą, įvertinti vais­tininkų lūkesčių deramo tenkinimo kliūtis, išanalizuoti pavienių vaistininkų grupių lūkesčių skirtybes ir ben­drybes. Apklaustųjų respondentų atsakymų analizė liu­dija komandinio darbo, darbo planavimo ir savarankiškų…