35-45 METŲ MOTERŲ, VARTOJUSIŲ X MAISTO PAPILDĄ, VEIDO ERITEMOS IR BENDRO KRAUJO RODIKLIŲ SĄSAJOS

Jolita Kirvaitienė, Rasa Volskienė, Diana Barragan Ferrer Abstract Žmogaus oda nuolat veikiama išorinių ir vidinių veiks­nių. Vienas iš jų – saulės spinduliuotė, sukelianti pi­gmentaciją ir odos uždegiminius procesus. Žmonėms, turintiems netolygią odos spalvą ar eritemą, būdinga ma­žesnė savigarba, depresija, nerimas, socialinės izoliacijos jausmas, turntis įtakos jų gyvenimo kokybės suprastėji­mui. Veido odos raudonis (eritema) ypač neigiamai…