SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VADYBOS RAIDA LIETUVOJE: POKYČIAI, TENDENCIJOS, KRITINIS POŽIŪRIS, TARPTAUTINIS KONTEKSTAS

Vinsas Janušonis Abstract Darbo tikslas: įvertinti sveikatos priežiūros vadybosraidą ir esminius pokyčius Lietuvos sveikatos apsaugossistemoje ir jos organizacijose.Analizuota įvairių šalių mokslinės publikacijos sveikatospriežiūros vadybos klausimais, statistiniai duomenys,teisės aktai. Visa tai sisteminta ir vertinta.Darbe atskleisti profesionalios sveikatos priežiūrosvadybos ir bendrosios vadybos esminiai skirtumaibei parodytas sveikatos priežiūros vadybos sudėtingumas.Pateikta sveikatos priežiūros sistemos ir josorganizacijų vadybos bei vadybos…