UGDOMOJO VADOVAVIMO TAIKYMO VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOJE REABILITACIJOJE TYRIMAS

Greta Tilingaitė, Indrė Bakanienė Abstract Sparčiai vystantis medicinai, vis dažniau į gydymą įtrau­kiamas ugdomasis vadovavimas, kuris padeda ne tik gy­dymo įstaigose dirbantiems specialistams, bet ir šeimoms, turinčioms kūdikį ar vaiką su tam tikru sutrikimu. Ug­domojo vadovavimo principų taikymas specialistams, dirbantiems vaikų raidos sutrikimų ankstyvoje reabili­tacijoje yra labai svarbus, nes tokiu principu įtraukiami į darbą visi…