Jonas Kairys

Abstract

Tyrimo tikslas – įvertinti bedūmio tabako vartojimą, atsižvelgiant į mokslininkų parengtas ir paskelbtas mokslines publikacijas. Tyrimo metodai – įvairių ša­lių mokslinių tyrimų publikacijų analizė. Nagrinėtos 23 mokslinės publikacijos, šaltiniai. Visa tai siste­minta ir įvertinta.

Išvados. Nikotino vartotojams pasiūlius tabako pro­duktų, galinčių sumažinti jų širdies ir kraujagyslių, plaučių ir onkologinių ligų riziką, ateityje galima su­laukti didelės naudos. Tabako kaitinimo sistemų pro­duktų vartojimas sumažina tabako dūmuose esančių kenksmingų ir galimai kenksmingų medžiagų poveikį rūkantiems žmonėms.

Keyword(s): tabako žalos mažinimas, tabako kaitinimo sistema, bedūmis tabakas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.085
Full TextPDF

Back