Ligita Pilkytė, Edita Gasiūnienė

Abstract

Tyrimo tikslas − atlikti 2007-2021 metais išspausdintų mokslinių šaltinių apie Sweet sindromą analizę, apiben­drinti klinikos ypatumus, diagnostiką ir gydymą.

Atlikta mokslinės literatūros apžvalga. Duomenys rinkti iš PubMed, Science Direct, UpToDate duomenų bazių. Į sisteminę apžvalgą įtrauktos 2007-2021 metų publika­cijos, kuriose aprašomas Sweet sindromas.

Rezultatai. Sweet sindromas arba karštinė neutrofilinė dermatozė pirmą kartą apibūdinta 1964 metais. Tai reta uždegiminė būklė, kuriai būdinga temperatūra, odos bėri­mai ir leukocitozė su neutrofilija. Dažniausiai pasireiškia 30-50 metų moterims. Sweet sindromas gali būti klasiki­nis, vaistų sukeltas ir paraneoplastinis. Klasikinis Sweet sindromas susijęs su uždegiminėmis ligomis. Vaistų su­keltas pasireiškia vartojant granuliocitų kolonijas skati­nančius veiksnius, o paraneoplastinis dažniausiai būna kartu sergant ūmine mieloidine leukemija. Diagnozuo­jama remiantis A. von den Driesch diagnostikos krite­rijais. Karštinė neutrofilinė dermatozė įprastai gydoma sisteminiais gliukokortikoidais.

Keyword(s): Sweet sindromas, karštinė neutrofilinė dermatozė, paraneoplastinis sindromas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.040
Full TextPDF

Back