Eglė Glumbakaitė, Vytautas Ragaišis, Andrius Macas

Abstract

Poanestezinė priežiūra tai stebėsenos ir priežiūros, profilaktikos ir gydymo priemonių visuma, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti pacientų saugumą ankstyvuoju poanesteziniu laikotarpiu, įskaitant ankstyvų komplikacijų atpažinimą ir skubų jų gydymą, siekiant išvengti nepageidaujamų baigčių.

Atsigavimo kokybė QoR (angl. quality of recovery, sutr.) ir jos įvertinimas ankstyvajame periode netrukus po anestezijos ir operacijos yra svarbus paciento pooperacinės sveikatos būklės įvertinimo kriterijus. Vertinant paciento būklę, dažnai apsiribojama tik klinikinių ir paraklinikinių simptomų įvertinimu: organų disfunkcijos, chirurginių komplikacijų, laboratorinių tyrimų ir kt. Rečiau analizuojama, kaip pacientas vertina savijautą, pasitenkinimą intervencija.

2013 m. įdiegtas QoR-15 klausimynas, naudojamas ankstyvojo poanestezinio periodo atsigavimo kokybės įvertinimui. Į pateiktus klausimus atsako pacientas. Tai paprastesnė ir trumpesnė anksčiau pasiūlyto ir sudėtingesnio QoR-40 klausimyno versija. QoR-15 klausimyne panašūs psichometriniai kriterijai kaip ir QoR-40, tačiau QoR-15 klausimyno užpildymas yra paprastesnis, o klausimynas keturis kartus trumpesnis. Užpildyti klausimyną užtrunka iki 2,5 minutės. Be to, autoriai nurodo, kad suvokti QoR-40 klausimyną kai kuriems pacientams gali būti per sunku, nors jis ir yra išsamesnis. QoR-15, ekspertų nuomone, yra patikimas, vertingas, lengvai ir greitai užpildomas, nesunkiai įgyvendinamas, todėl gali būti naudojamas perioperacinio periodo klinikiniuose tyrimuose, siekiant įvertinti paciento būseną, pasitenkinimą ir šio periodo medicininių paslaugų kokybę. Klausimynai, atspindintys pacientų nuomonę apie atsigavimo kokybę, rekomenduojami ne tik gydymo centruose, bet ir regioninėse ligoninėse.

Keyword(s): atsigavimo kokybė, QoR-15 klausimynas, suaugusieji, poanestezinė priežiūra, ANG, urologinės operacijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.086
Full TextPDF

Back