Matas Kalinauskas, Simona Stankevičiūtė, Jolita Kušeliauskytė, Tomas Tamošuitis

Abstract

Kritinės būklės pacientams stresinių opų formavimosi riziką didina daugelis tarpusavio sąveikos veiksnių. In­tensyviosios terapijos skyriuje (ITS) sunkios būklės pa­cientams priimtina skirti farmakologinę stresinių opų profilaktiką (SOP). Populiariausi profilaktikos preparatai yra protonų siurblių inhibitoriai (PSI) ir histamino 2 re­ceptorių antagonistai (H2RA). Kurios nors iš šių vaistų grupių pranašumas SOP iki šiol nėra įrodytas. Indikaci­jos, kada SOP skirti PSI ir H2RA, nėra tiksliai apibrėžtos. Šių vaistų grupių perteklinis skyrimas gali sukelti nepa­geidaujamų komplikacijų. Šiame straipsnyje apžvelgiama stresinių opų profilaktikos nauda, žala, skyrimo indika­cijos ir farmakologiniai aspektai, susiję su preparatais, naudojamais opų profilaktikai.

Keyword(s): stresinių opų profilaktika, kritinės būklės pacientai, farmakologinė profilaktika, enterinis maitinimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.105
Full TextPDF

Back