Jonė Jackevičiūtė, Vilma Traškaitė – Juškevičienė, Augustė Žurauskaitė, Andrius Macas

Abstract

Sveikatos kokybės užtikrinimo koncepcija Lietuvai nėra svetima, tačiau ji nespecifiška skirtingoms medicinos sritims. Anesteziologijos praktikos kokybės rodiklių vertinimas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis daug dėmesio ir išteklių, tačiau jis reikalingas užtikrinti ko­kybiškas medicinos paslaugas. Mūsų bandomojo tyrimo tikslas buvo pagrįsti kokybės rodiklių diegimo ir ver­tinimo svarbą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės (LSMUL) Kauno klinikų Anesteziologijos klinikoje. Tyrimas atliktas trimis etapais: išnagrinėti li­teratūros šaltiniai ir išrinktos devynios pradinės kokybės rodiklių – indikatorių kategorijos. Antrojo etapo metu atlikta kokybės rodiklių integracija į kasdieinę klinikos veiklą. Trečiojo etapo metu atlikta surinktų duomenų analizė ir įvertinimas. Gauti rezultatai pateikti bei inter­pretuoti straipsnyje.

Keyword(s): kokybės indikatoriai, stacionarinės paslaugos, kokybės indikatorių diegimas, medicininė vadyba.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.135
Full Text: PDF

Back