Rita Tikniūtė, Jūratė Gudaitytė

Abstract

Sparčiojo sveikimo programa – tai įrodymais grįstas daugiadalykis požiūris į paciento priežiūrą perioperaciniu laikotarpiu, siekiant pagerinti pooperacinę būklę ir su­mažinti komplikacijų pasireiškimą, trumpinant bendrąją hospitalizacijos trukmę. Šiame straipsnyje informuojama apie sparčiojo sveikimo programos pagrindinius princi­pus ir jų taikymą priešoperaciniu laikotarpiu (pacientų švietimas, būklės įvertinimas ir optimizavimas, lėtinių būklių korekcija, angliavandenių gėrimas, pooperacinio pykinimo ir vėmimo profilaktika, tromboembolinių kom­plikacijų profilaktika), intraoperaciniame etape (stan­dartizuota anestezija, sisteminė antibiotikoprofilaktika, normotermija ir normovolemija, drenų vengimas) bei pooperacinėje priežiūroje (ankstyvas judėjimo ir mai­tinimosi skatinimas, peristaltikos stimuliacija, adekva­tus nuskausminimas). Anesteziologijos vaidmuo yra itin reikšmingas pagrindinių sparčiojo sveikimo programos principų įgyvendinimui.

Keyword(s): sparčiojo sveikimo programa, ERAS protokolai, perioperacinė medicina, anesteziologija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.083
Full Text: PDF

Back