Rasa Juozapavičienė, Odeta Daujotaitė

Abstract

Europoje maždaug vienas iš penkių darbuotojų dirba pagal kintamą darbo laiko grafiką, susijusį su naktiniu darbu. Vienam iš dešimties tenka daugiau nei penkios naktinio darbo pamainos per mėnesį. Sveikatos priežiūros sektoriuje apie 25 proc. ligoninių darbuotojų dirba netradicinėmis darbo dienos valandomis, todėl patiria sveikatos problemų [1].

Tyrimo tikslas – atskleisti naktinio darbo įtaką slaugytojų fizinei ir psichosocialinei sveikatai.

Tiriamieji. Iš viso tyrime dalyvavo 25 bendrosios praktikos slaugytojos, dirbančios skirtinguose ligoninės skyriuose. Respondentai atrinkti atsižvelgiant į tyrimo tikslą. Atliekant tikslinę tiriamųjų atranką, buvo laikomasi reikalavimo, kad visi tiriamieji turėtų ne mažiau kaip metus naktinio darbo stažo.

Tyrimo metodai. Pasirinktas respondentų apklausos pusiau struktūruoto interviu metodas. Tyrimu siekta išsiaiškinti naktinio darbo įtaką fizinei, psichologinei sveikatai, socialiniam gyvenimui, bei kylančius sunkumus, dirbant naktinėmis pamainomis. Tyrimo duomenų analizei duomenys buvo koduojami ir kategorizuojami. Informacija buvo skirstoma į kategorijas ir, kai reikėjo, į subkategorijas.

Rezultatai. Naktinis darbas turi įtakos žmogaus fizinei ir psichosocialinei sveikatai. Ilgesnį laiką naktinėje pamainoje dirbančioms slaugytojoms pasireiškia miego sutrikimai, mitybos pokyčiai, didėja metabolinio sindromo ir vėžio atsiradimo rizika. Darbas nakties metu veikia ir socialinį gyvenimą, nes sukelia šeimos vaidmenų suderinimo sunkumų. Tyrimas atskleidė, kad slaugytojos, dirbančios naktinėmis pamainomis, patiria fizinių ir psichologinių sveikatos sutrikimų. Būdingi miego, mitybos sutrikimai, padidėjęs skrandžio rūgštingumas, reprodukcinės sistemos pokyčiai. Respondentai dažniau vartoja gliukozę, kofeiną, nikotiną. Didelę įtaką naktinis darbas daro arteriniam kraujospūdžiui ir širdies susitraukimų dažniui. Slaugytojos jaučia stresą, skundžiasi padidėjusiu nervingumu ir dirglumu, nuolatine įtampa, nerimu, stipriu psichologiniu nuovargiu. Tyrimo duomenys atskleidė, kad naktinis darbas daro didelę įtaką slaugytojų socialiniam gyvenimui. Slaugytojos nurodė, kad dėl naktinio darbo kyla konfliktų šeimoje ir bendravimo su draugais sunkumų. Kitą dieną po budėjimo respondentės savo miego ir poilsio laiką aukoja socialinių-norminių šeimos vaidmenų vykdymui.

Keyword(s): slaugytoja, naktinis darbas, naktinė pamaina, sveikatos problemos.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.120
Full TextPDF

Back