Anna Kudriašova, Natalja Fatkulina

Abstract

Gebėjimas sukurti ir palaikyti kuo geresnį slaugytojo ir paciento santykį yra kompetentingo slaugytojo esmė. Kad patenkintų šiuos poreikius, slaugytojas turi suprasti savo ir kitų emocijas, gebėti jas tinkamai reikšti. Slaugy­tojų vadovai išreiškė nuomonę, kad slaugytojas turi būti emociškai išprusęs, kad galėtų išreikšti savo emocijas ir bendrauti su pacientais bei kitais sveikatos priežiūros ko­mandos nariais. Emocinis intelektas padarė didelę įtaką slaugos kokybei. Darbo tikslas − nustatyti slaugytojo emocinio intelekto įtaką slaugymo procesui, išanaliza­vus publikuotus mokslinius šaltinius. Literatūros šalti­nių paieška buvo vykdoma naudojantis elektroninėmis duomenų bazėmis PubMed, Google Scholar. Į sisteminę apžvalgą įtrauktas 21 straipsnis nagrinėjama tema. Re­zultatai parodė, kad emocinis intelektas turi sąsają su geresniais asmeniniais ir profesiniais slaugos specialistų rezultatais. Emocinis intelektas teigiamai veikia ketu­rias slaugos sritis: perdegimą, slaugytojų vadovavimą ir švietimą, slaugos kokybę ir darbo aplinką. Nustatyta, kad būtina integruoti emocinio intelekto mokymus, ruo­šiant būsimus slaugos specialistus bei slaugos lyderius.

Keyword(s): emocinis intelektas, slaugytojų emocinis intelektas, emocinio intelekto įtaka slaugos procesui, slaugytojų perdegimo sindromas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.057
Full TextPDF

Back