Karolina Baltrušaitytė, Eugenija Sabaliauskaitė, Martyna Katutytė, Tadas Vanagas

Abstract

Įvadas. Migrena – tai lėtinė neurologinė liga, pasižyminti stipriu epizodiniu galvos skausmu, lydimu pykinimo ar vėmimo, jautrumo garsui, šviesai. Svarbiausi migrenos diagnostikos etapai yra gerai surinkta anamnezė, kliniki­nių simptomų vertinimas bei galvos skausmo dienoraščių interpretavimas. Pirminis tikslas gydant migreną yra li­gos priepuolių registravimas, antrinis – ligos profilaktika priepuolių skaičiaus sumažinimui.

Tikslas − atrinkti ir apžvelgti migrenos priepuolių dia­gnostikos bei gydymo rekomendacijas.

Medžiaga ir metodai. Literatūros apžvalga atlikta Pu­bMed duomenų bazėje pagal pasirinktus MeSH terminus ir jų derinius (angl. migraine attacks, headache, migraine AND diagnosis, migraine AND treatment). Į literatūros apžvalgą įtrauktas 2011–2020 m. laikotarpiu paskelbtas 31 straipsnis. Pagal pirminius raktažodžius rasta daugiau nei 11 495 publikacijos, pritaikant konkretesnius rakta­žodžius bei atsirenkant aktualius tyrimus – išfiltruota iki pagrindinių, panaudotų šioje apžvalgoje. Įtraukimo kriterijai: visos publikacijos, aprašančios pacientų dia­gnostiką ir skubiąją pagalbą migrenos priepuolių metu. Neįtraukimo kriterijai: pacientai, kuriems migrena nėra kliniškai diagnozuota.

Išvados. Atlikus literatūros apžvalgą, nustatyta, kad no­rint tinkamai identifikuoti ir diagnozuoti migrenos prie­puolį nuo kitų galvos skausmo sindromų, būtina vertinti jų klinikinius ypatumus bei atidžiai surinkti anamnezę. Skubiosios pagalbos skyriuje ūmaus skausmo valdy­mui yra vartojami nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) ir triptanai, tačiau tarp priepuolių rekomenduo­jamas ir profilaktinis gydymas. Lietuvoje migrena yra nepakankamai diagnozuojama ir gydoma ne tik šeimos gydytojų, bet ir gydytojų neurologų.

Keyword(s): migrenos diagnozė, migrenos priepuoliai, skubus migrenos gydymas, galvos skausmas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.158
Full TextPDF

Back