Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė, Vytas Korsakas

Abstract

Juosmeninės stuburo dalies skausmą patiriantiems žmo­nėms būdinga raumenų jėgos ir ištvermės sumažėjimas bei sensomotorinių reakcijų sutrikimas. Įrodyta pratimų nauda ir veiksmingumas gydant juosmeninės stuburo da­lies skausmą, tačiau nepavyko rasti duomenų, kuriuose būtų vertinamas sensomotorinių, raumenų jėgos lavi­nimo ir stuburo stabilizavimo pratimų veiksmingumas juosmeninės stuburo dalies raumenų statinės ištvermės pokyčiams sėdimą darbą dirbantiems žmonėms, kurie jaučia nespecifinius juosmeninės stuburo dalies skaus­mus (NJSDS).

Tyrimo tikslas – įvertinti skirtingų kineziterapijos pra­timų programų veiksmingumą sėdimą darbą dirbantiems žmonėms, jaučiantiems nespecifinius juosmeninės stu­buro dalies skausmus.

Metodai. Tyrime dalyvavo 30 (30 ±5 mažiaus) savano­rių , kurie buvo suskirstyti į 3 grupes: sensomotorinių pratimų ant nestabilių paviršių; raumenų jėgos lavinimo pratimų naudojant štangas ir stuburo stabilizavimo pra­timų. Tyrimo metu buvo vertinta statinė pilvo, nugaros ir šoninių pilvo raumenų ištvermė McGill testu, skaičiuo­tas raumenų ištvermės santykis. Testavimai buvo atlikti 2 kartus prieš ir po 8 savaičių užsiėmimų.

Rezultatai: statinė liemens raumenų ištvermė padidėjo (p<0,05) taikant sensomotorinių, jėgos lavinimo ir stu­buro stabilizavimo pratimų programas 8 savaites. Statinės raumenų ištvermės santykis pakito (p<0,05) tarp dešinės pilvo pusės ir nugaros raumenų bei kairės pilvo pusės ir nugaros raumenų, taikant sensomotorines ir stuburo stabilizavimo programas. Statinės raumenų ištvermės santykis pakito (p<0,05) tarp pilvo ir nugaros raumenų, taikant jėgos lavinimo programą.

Išvados: sensomotoriniai, raumenų jėgos lavinimo, sta­bilizavimo pratimai yra veiksmingi lavinant raumenų jėgą asmenims, jaučiantiems NJSDS. Stuburo stabili­zavimo pratimai labiau gerina pilvo šoninių ir nugaros raumenų statinės ištvermės santykį, o raumenų jėgos lavinimo pratimai – pilvo ir nugaros raumenų statinės ištvermės santykį.

Keyword(s): sensomotoriniai pratimai, jėgos lavinimo pratimai, stuburo stabilizavimo pratimai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.214
Full Text: PDF

Back