Giedrė Bakšytė, Elena Daukšaitė

Abstract

Širdies sindromas X apibūdina vieną iš išeminės širdies ligos variantų, kai pacientai patiria krūtinės anginai bū­dingus skausmus bei miokardo išemijos požymius, nesant kliniškai reikšmingos vainikinių arterijų (VA) stenozės. Sindromo pavadinimas atspindėjo tuo metu nesuprastą miokardo išemijos mechanizmą. Vėliau buvo sukurti mikrovaskulinės anginos, VA mikrocirkuliacijos disfunk­cijos, anginos, nesant obstrukcinės VA ligos, terminai. VA mikrocirkuliacijos disfunkcija – tai širdies mikro­kraujagyslių negebėjimas pakankamai dilatuoti ir ati­tikti miokardo deguonies poreikių ir (ar) staigus kraujo tėkmės sumažėjimas dėl smulkiųjų VA šakų vazospazmo. Šiuos vazomotorinius sutrikimus lemiantis mechanizmas gali būti nuo endotelio funkcijos priklausomas arba ne. Esant endotelio disfunkcijai dėl sumažėjusio endogeninio azoto monoksido (NO) biologinio prieinamumo ir išau­gusios vazokonstriktoriaus endotelino-1 koncentracijos plazmoje, VA arteriolės bei jų šakos negeba pakankamai dilatuoti. Šį vazoaktyvių medžiagų poveikio disbalansą sukelia nedidelio laipsnio uždegiminis atsakas. Nuo en­dotelio nepriklausomą mikrovaskulinę disfunkciją sukelia kraujagyslių lygiųjų raumenų tonuso pokyčiai, kuriuos lemia padidėjęs simpatinės nervų sistemos aktyvumas. Vis dėlto širdies sindromo X patogenezė yra daugialypė ir neapsiriboja vien VA mikrocirkuliacijos disfunkcija. Nesant reikšmingų stenozių vainikinėse arterijose, krū­tinės anginos klinikai pasireikšti svarbus ir sumažėjęs visceralinio bei somatinio skausmo jautrumo slenkstis bei estrogenų trūkumas menopauzės laikotarpiu moterims. MVA diagnozės patvirtinimui būtini miokardo išemijos simptomai bei objektyviai nustatomi požymiai (EKG, krūvio tyrimuose), nesant ženklios VA stenozės nustoma koronarografijos metu). Turi būti nustatyta ir smul­kiųjų VA šakų vazomotorinė disfunkcija, t.y. padidėjęs mikrovaskulinio rezistentiškumo indeksas (angl. index of microvascular resistence, IMR), sumažėjęs VA tėkmės rezervas (angl. coronary flow reserve, CFR), atspindin­tys nuo endotelio funkcijos nepriklausomą mikrocirku­liacijos sutrikimą, arba teigiamas acetilcholino mėginys, atspindintis nuo endotelio funkcijos priklausomą MVA mechanizmą. MVA gydymas priklauso nuo pagrindinio patogenetino mechanizmo, sukėlusio mikrovaskulinę disfunkciją: jei ji yra sukelta endotelio disfunkcijos, ski­riamas antiišeminis gydymas, o jei ji nuo endotelio nepri­klausoma – pirmenybė teikiama antrinei aterosklerozės prevencijai. Dėl skausmo suvokimo pakitimo gali būti skiriamos mažos triciklių antidepresantų dozės.

Keyword(s): širdies sindromas X, mikrovaskulinė angina, vainikinių arterijų mikrovaskulinė disfunkcija, išemija be vainikinių arterijų obstrukcijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.253
Full Text: PDF

Back