Žaneta Maželienė, Asta Aleksandravičienė, Eglė Brazauskaitė, Ingrida Viliušienė, Daiva Šakienė, Evelina Dailidaitė

Abstract

Vis didesnis susirūpinimas visuomenės sveikata kyla dėl naujų bakterijų padermių, atsparių antimikrobinėms medžiagoms, atsiradimo ir plitimo visame pasaulyje. Šiuo metu dažniau ieškoma naujų alternatyvų, įskaitant natūralius vaistažolių arba augalinės kilmės ekstraktus, turinčius antibakterinių savybių. Vienas nuo seno liau­dies medicinoje naudojamas augalas naikinti infekcijas yra siauralapis gaurometis (Chamerion angustifolium). Siauralapis gaurometis turi uždegimo slopinamųjų savy­bių, gali gerinti virškinimą, tinka gydyti mažakraujystę.

Tyrimo tikslas – nustatyti Chamerion angustifolium an­timikrobines savybes.

Tyrimo metodika. Tirtas natūraliose augimvietėse au­gantis siauralapis gaurometis, rinktas žydėjimo metu įvairiuose Lietuvos miestuose ir kaimuose 2021 metų liepos – rugpjūčio mėnesiais. Nustatytas siauralapio gau­romečio mėginių antimikrobinis poveikis gramteigiamųjų etaloninių bakterijų, gramneigiamųjų etaloninių bakterijų ir grybelio Candida albicans kultūrų atžvilgiu. Tyrimo duomenų analizė atlikta naudojant aprašomąją statis­tiką, skaičiuojant dažnius bei grupių palyginimą pagal Kruskal Wallis. Tyrimo duomenys apdoroti Microsoft Excel 2019 programa.

Tyrimo rezultatai. Nustatyta, kad C. angustifolium eks­traktų kiekis tiriamų mikroorganizmų aplinkoje yra tie­siogiai proporcingas šių ekstraktų antimikrobiniam vei­kimui. Visi tirti siauralapio gauromečio ekstraktai (po 1 ml 10 proc. koncentracijos) veikė visas tirtas gramteigia­mąsias (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epider­midis, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes ir Bacillus cereus) ir gramneigiamąsias (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Pro­teus mirabilis) bakterijas ir grybelį C. albicans. Ekstrak­tai antimikrobiškai stipriausiai veikė grybelį C. albicans ir gramteigiamą bakteriją – L. monocytogenes. Silpniau­siai C. angustifolium ekstraktai antimikrobiškai veikė E. faecalis ir K. pneumoniae bakterijas.

Išvados. Didesni ekstraktų kiekiai antimikrobiškai geriau veikė grybelį C. albicans ir gramneigiamas bakterijas nei gramteigiamas, o mažesnis ir vidutinis siauralapio gau­romečio ekstraktų kiekis stipriau antimikrobiškai veikė gramteigiamas nei gramneigiamas bakterijas.

Keyword(s): Siauralapis gaurometis, Chamerion angustifolium, antimikrobinės savybės.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.237
Full TextPDF

Back