Inga Vaitkevičienė, Alma Pranckevičienė, Jolanta Siudikienė

Abstract

Viena dažniausių dantų jautrumo priežasčių yra dantenų recesija, kuri gali atsirasti progresuojant periodonto uždegimui. Duomenų apie sergančiųjų lėtiniu periodon­titu dantų jautrumo priklausomybę nuo dantenų recesijos ir periodonto prisitvirtinimo praradimo dydžio nerasta.

Tyrimo tikslas – nustatyti sergančiųjų lėtiniu periodon­titu dantų jautrumo priklausomybę nuo dantenų recesijos ir periodonto audinių prisitvirtinimo praradimo dydžio.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Naudojant 1s oro srovę iš standartinės orapūtės, tirti sergančiųjų lėtiniu peri­odontitu 704 padidėjusio jautrumo dantys, vertinant skausmo intensyvumą Vaizdo analogijos skale (VAS), esant skirtingam dantenų recesijos ir periodonto prisit­virtinimo praradimo dydžiui.

Rezultatai. Dantų jautrumo išprovokuoto skausmo in­tensyvumas buvo nuo 11 mm iki 47 mm (29,15±0,28). Didėjant pacientų amžiui, dantenų recesijos ir periodonto prisitvirtinimo praradimo dydžiui, skausmo intensyvumo vidurkis reikšmingai (p<0,001) mažėjo.

Išvada. Sergančiųjų lėtiniu periodontitu dantų jautrumas ir dantenų recesijos, periodonto prisitvirtinimo praradimo dydis neigiamai reikšmingai koreliuoja. Dantų jautrumas gali būti susijęs ne tik su atsidengusio danties paviršiaus dydžiu, bet ir lėtinės periodonto ligos eigoje atsiradusiais struktūriniais dantų pakitimais.

Keyword(s): dantų jautrumas, dentino jautrumas, lėtinis periodontitas, dantenų recesija, periodonto prisitvirtinimo praradimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.004
Full Text: PDF

Back