Gabrielė Tamulytė, Lina Varžaitytė

Abstract

Tikslas – gauti naujos, mokslu pagrįstos informacijos apie senyvo amžiaus žmonių, patyrusių galvos sme­genų insultą, ankstyvosios reabilitacijos galimybes, esant padidėjusiai griuvimo rizikai.
Naudotasi PubMed duomenų bazių paieškos sistema. Atrinktos ir išanalizuotos nuo 2014 metų paskelbtos mokslinės publikacijos, kuriose vertinamos asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, reabilitacijos ga­limybės, esant griuvimo rizikai. Rasta 20 straipsnių, atmesta 14. Nustatytus tinkamumo kriterijus atitiko 6 straipsniai, nagrinėjantys reabilitacijos po insulto poveikį ir naudą griuvimo prevencijai. Atlikta šių straipsnių turinio analizė, kurioje apibendinami ty­rimų Japonijoje, JAV, Australijoje, Kanadoje, Brazi­lijoje, Italijoje duomenys, atitinkantys tyrimo tikslą. Išvados – senyvo amžiaus asmenims griuvimo riziką po insulto mažintų daugiaveiksnė intervencijų pro­grama. Efektyviausios pusiausvyros ir kompleksinės treniruotės bei Tai-chi pratimai. Naudingos robotizuo­tos stumdomosios vaikštynės ir elektrostimuliacija.

Keyword(s): griuvimai po insulto, griuvimo rizika, reabilitacija, senų žmonių griuvimai, insultas, griuvimai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.082
Full TextPDF

Back