Ritonė Zackevičiūtė, Danguolė Grūnovienė

Abstract

Bronchinė astma – tai lėtinė uždegiminė kvėpavimo takų liga. Tyrimo metu buvo siekiama atskleisti sergančiųjų bronchine astma (BA) patirtį, burnos sveikatos ypatumus, patiriamas problemas, galimas burnos ligas ir suteikti rekomendacijas jų išvengti. Dauguma BA gydymui skirtų vaistinių preparatų turi neigiamą įtaką bendrai sveikatos būklei bei burnos ertmės kietiesiems ir minkštiesiems au­diniams. Gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų padėjėjų konsultacijos apie lėtines kvėpavimo ligas, šiuo atveju, BA ir burnos sveikatos sąsajas, skatina pacientus gerinti savo burnos ertmės ir bendrosios sveikatos būklę, keisti elgseną. Tyrime dalyvavo 8 informantai: 5 moterys ir 3 vyrai, kurių amžius svyruoja nuo 23 iki 51 metų, ser­gantys BA. Duomenų rinkimo metodas – pusiau struktū­ruotas interviu. Tyrimo metu surinktų duomenų analizė atlikta taikant aprašomosios bei turinio analizės metodus.

Tyrimu nustatyta, kad dauguma segančiųjų BA, savo burnos sveikatą vertina neigiamai. Ligai gydyti varto­jami vaistiniai preparatai daro neigiamą poveikį burnos ertmės audiniams. Visi informantai patyrė burnos ertmės pakitimų: intensyvus apnašų kaupimasis, dantų ėduonis, kserostomija, halitozė. Tyrimo dalyvių burnos higienos įpročiai ir naudojamos priežiūros priemonės bei indivi­duali burnos higiena yra pakankamai gera. Informantų nuomone, daugelis sveikatos priežiūros specialistų nepa­kankamai informuoja apie galimas burnos ertmės ligas, neakcentuoja burnos priežiūros svarbos.

Keyword(s): burnos sveikata, bronchinė astma, apydančio ligos, emalio erozijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.272
Full Text: PDF

Back