Kamilė Tiškutė

Abstract

Septinė kardiomiopatija apibūdinama kaip sumažėjęs širdies skilvelių kontraktiliškumas, kuris yra potencia­liai grįžtamas. Remiantis dabartiniais tyrimais, atrasta keletas patogeninių mechanizmų, paaiškinančių septi­nės kardiomiopatijos patofiziologiją. Keletą pastarųjų dešimtmečių galima stebėti progresą, siekiant suprasti ir diagnozuoti šią patologiją, tačiau dar nėra visuotinai priimtų formalių diagnostinių kriterijų. Geriausiai sep­tinė kardiomiopatija diagnozuojama naudojant pažangų tyrimų metodą − taškinio žymėjimo echokardiografiją.

Keyword(s): septinė kardiomiopatija, sepsio sukelta miokardo disfunkcija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.116
Full Text: PDF

Back