Indrė Stražnickaitė, Austėja Samuolytė, Laura Malinauskienė

Abstract

Įvadas. Plaukų dažų ingredientai, galintys sukelti sensi­bilizaciją, yra ne tik dažna profesinė kirpėjų, bet ir plau­kus dažančių asmenų problema. Tyrimo tikslas – įvertinti dažniausius Lietuvoje parduodamų plaukų dažų kontak­tinius alergenus ir nustatyti vidutinį alergenų skaičių pa­gal pardavimo vietą, kainos intervalą ir reklaminį šūkį.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Dažniausi ingredientai at­rinkti išanalizavus 89 produktų sudėties etiketes pagal kirpėjų serijos alergenų sąrašą (Chemotechnique, Ve­lingė, Švedija). Nustatytas vidutinis alergenų skaičius pagal pardavimo vietą, kainos intervalą ir reklaminį šūkį.

Tyrimo rezultatai. Rasti 10 dažniausių ingredientų: m-aminofenolis, toluen-2,5-diamino sulfatas, rezorcinolis, pantenolis, p-aminofenolis, kokamidopropilo betainas, 2-metilrezorcinolis, metilizotiazolinonas+metilchloroiz otiazolinonas, p-fenilenediaminas (PPD), natrio metabi­sulfitas. Bendrose grožio parduotuvėse vidutiniškai rasta 2,7±2,2 alergenų, vaistinėse – 5,4±1,8, įprofesionalus orientuotose parduotuvėse – 3,8±1,9, „Eko“ parduotuvėse – 1,6±2,9 alergenų. Nuo 0 € iki 5 € kainavę produktai turėjo 2,6 ± 2,0 alergenų, nuo 6 € iki 10 € – 2,9±2,3, brangesni už 10 € – 3,9±2,6 alergenų. Šūkiu „profesi­onalams“ žymėti produktai vidutiniškai turėjo 3,6±1,8 alergenus, šūkiu „natūralus“ – 2,9±2,3, šūkiu nepažymėti produktai – 2,5±2,2 alergenus.

Išvados. Iš apžvelgtų Lietuvos rinkoje esančių plaukus dažančių produktų 79,8 proc. turėjo sensibilizaciją suke­liančių sudedamųjų dalių. Didžiausią vidutinį alergenų kiekį turėjo vaistinėse parduodami produktai; produktai, kainavę daugiau nei 10 eurų; produktai, paženklinti re­klaminiu šūkiu „profesionalams“.

Keyword(s): alergenai, alergija, kontaktinė sensibilizacija, plaukų dažai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.131
Full TextPDF

Back