Laura Žalienė, Dalius Bartauskas, Osvaldas Mažonas

Abstract

Selektyvi dorzalinė rizotomija (SDR) yra veiksminga priemonė kovojant su CP sukeltu raumenų spastiškumu. Lietuvoje vis dar trūksta informacijos ir tyrimų šia tema. Tyrimo tikslas − įvertinti SDR poveikį CP sergančių vaikų kojų raumenų tonusui ir elektriniam aktyvumui, eisenai. Tyrimo metodai: miotonometrija, eisenos analizė, goniometrija, elektromiografija, aprašomoji matematinė statistika. Išvados. Vaikų po SDR viduriniojo sėdmens raumens elektrinis aktyvumas buvo mažesnis, nei tipinės raidos vaikų. Tiesiojo šlaunies raumens elektrinis akty­vumas abiejose grupėse nesiskyrė. Tipinės raidos vaikų šlaunies lenkiamųjų ir blauzdos tiesiamųjų raumenų to­nusas ir kelio sąnario judesių amplitudės didesnės, nei po SDR operacijos. Vaikų po SDR žingsnio ilgis ir trukmė buvo didesni, tačiau mosto fazė ir čiurnos amplitudė buvo mažesnės, nei tipinės raidos vaikų.

Keyword(s): selektyvi dorzalinė rizotomija (SDR), cerebrinis paralyžius (CP), raumenų aktyvumas, eisena.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.291
Full Text: PDF

Back