Nora Šiupšinskienė, Naglis Dubosas, Saulius Vaitkus

Abstract

Darbo tikslas − objektyviai įvertinti pacientų, operuotų nuo ankstyvųjų stadijų gerklų vėžio daline laringekto­mija, rijimo funkciją vėlyvuoju pooperaciniu laikotar­piu. Išanalizuoti 65 vyrų (amžiaus vidurkis – 64,9 ± 8,9 m.), 2011–2018 metais universitetinės ligoninės Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų skyriuje gydytų nuo ankstyvųjų stadijų gerklų vėžio (T1–T2N0M0; I, II st.), fibroendoskopinio rijimo tyrimo, naudojant da­žytą maistą, duomenys. Pagal chirurginio gydymo būdą pacientai suskirstyti į dvi grupes: 54 pacientams atlikta dalinė išorinė laringektomija per kaklą (dalinės laringek­tomijos (DL) grupė), o 11 pacientų atliktos endolaringi­nės IV–VI tipo kordektomijos chirurginiu CO2 lazeriu (endolaringinės kordektomijos lazeriu grupė). Tyrimo metu naudotos 4 skirtingo kietumo maisto medžiagos: geriamasis vanduo, jogurtas, pudingas ir sausainis. Ver­tinti keturi sutrikusio rijimo požymiai: skysčių ir kietojo maisto penetracija, aspiracija, liekamasis maistas ryklėje bei ezofagofaringinis refliuksas. Sutrikusio rijimo požy­miai registruoti daugiau nei pusei (64,6 proc.) pacientų. Pacientams po DL sutrikusio rijimo požymiai nustatyti 68,5 proc. atvejų, o po endolaringinių operacijų lazeriu reikšmingai mažiau – 45,5 proc. atvejų (p <0,05). Daž­niausiai abiejų grupių pacientams nustatytas liekamasis maistas ryklėje: atitinkamai 44,4 proc. ir 36,4 proc. Pe­netracija, aspiracija ir ezofagofaringinis refliuksas buvo reti. Pastarieji du požymiai nustatyti tik pacientams po DL. Tyrimas parodė, kad vėlyvuoju laikotarpiu po anks­tyvųjų stadijų gerklų vėžio chirurginio gydymo praėjus vidutiniškai 4,1 m., vyrauja nesunkūs rijimo sutrikimai. Dažniausiai nustatomas liekamasis maistas ryklėje. Pa­cientams po dalinės laringektomijos rijimo sutrikimų registruojama reikšmingai dažniau nei pacientams po endolaringinės kordektomijos lazeriu.

Keyword(s): rijimo sutrikimai, gerklų vėžys, dalinė laringektomija, kordektomija, fibroendoskopinis rijimo tyrimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.144
Full Text: PDF

Back