Kristina Vickutė, Rima Viliūnienė

Abstract

Ribinio asmenybės sutrikimo ir suaugusiųjų aktyvumo ir dėmesio sutrikimo klinikinė išraiška yra panaši. Negy­domi ir neatpažįstami abu sutrikimai siejami su tolesniais nepalankiais gyvenimo įvykiais. Šių sutrikimų gydymas iš esmės skiriasi, todėl norėdami gerų klinikinių rezultatų, turime mokėti šiuos sutrikimus diferencijuoti tarpusavyje.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie ribinį asmenybės sutrikimą, suaugusiųjų aktyvumo ir dėmesio sutrikimą bei jų diferencinę diagnostiką.

Metodika. Atlikta mokslinių publikacijų paieška PubMed, UpToDate, EBSCOhost, ScienceDirect, ClinicalKey, Nature duomenų bazėse. Į literatūros apžvalgą įtraukta 41 mokslinė publikacija.

Rezultatai. Remiantis išnagrinėtais moksliniais straips­niais, palyginti ribinio asmenybės sutrikimo ir suaugu­siųjų aktyvumo ir dėmesio sutrikimo neurobiologijos, neurologinių požymių, tarpasmeninių santykių, savasties ir afekto reguliavimo nepakankamumo aspektai.

Išvados. Ribiniam asmenybės sutrikimui ir suaugusiųjų aktyvumo ir dėmesio sutrikimui bendri tarpasmeninių santykių, impulsyvumo ir emocijų reguliacijos sutrikimo simptomai. Ribiniam asmenybės sutrikimui specifiška atstūmimo baimė, nepakankamos savasties, tuštumos jausmai, paranojinių idėjų ir disociacijos simptomai. Su­augusiųjų aktyvumo ir dėmesio sutrikimo simptomai linkę reikštis nepriklausomai nuo emocinės būsenos, tarpasmeninių santykių situacijos.

Keyword(s): ribinis asmenybės sutrikimas, suaugusiųjų aktyvumo ir dėmesio sutrikimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.241
Full Text: PDF

Back