Sondra Kybartienė-Mačiulaitė, Ugnė Janonytė, Gabija Baldauskaitė

Abstract

Greitai progresuojantis glomerulonefritas (GPGN) – klinikinis sindromas, kuriam būdinga staiga atsiradęs ir greitai progresuojantis inkstų funkcijos nepakankamu­mas, hipertenzija, proteinurija ir hematurija. GPNG yra reta onkologinių ligų komplikacija. Yra įrodymų, kad pacientams, kuriems diagnozuotas ANCA vaskulitas, piktybinių navikų pasitaiko dažniau, lyginant su pacien­tais, sergančiais kitų formų vaskulitais. Šiame straip­snyje pristatomas neimuninio, ANCA teigiamo GPGN klinikinis atvejis, galimai sąlygotas B smulkių limfocitų leukemijos (limfomos). Pacientas kreipėsi į LSMUL KL dėl sauso kosulio, dusulio ir tamsaus šlapimo. SPS atlik­tuose tyrimuose ureminiai rodikliai buvo žymiai padidėję, gautas teigiamas COVID – 19 rezultatas. Paciento būklė įvertinta kaip ŪIFN, pradėta skubi hemodializė. Iš pradžių manyta, jog ŪIFN išsivystė dėl COVID – 19 ligos sukeltų pakitimų. LSMUL KK Nefrologijos sky­riuje dėl diagnozės patikslinimo atlikta inksto biopsija. Nustatyta: židininis pusmėnulinis ir sklerozuojantis glo­merulonefritas be imunoreaktantų depozicijos glomer­uluose bei B smulkių limfocitų limfoma (leukemija). Įvertinus klinikinius, laboratorinius ir instrumentinius duomenis, nuspręsta pradėti pulsterapiją metilpredni­zolonu. Vėliau pradėta imunochemoterapija. GPGN, susijusio su LLL, prognozė ir atsakas į gydymą nėra iki galo aiškūs. Aprašomi tik pavieniai atvejai, kuomet IFN regresavo.

Keyword(s): greitai progresuojantis glomerulonefritas, lėtinė limfocitinė B ląstelių leukemija, limfoma, ANCA, neimuninis glomerulonefritas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.007
Full Text: PDF

Back