Ugnė Rumelaitienė, Martynas Špečkauskas, Abdonas Tamošiūnas, Ričardas Radišauskas, Dalia Žaliūnienė

Abstract

Tikslas – išanalizuoti sergančiųjų pseudoeksfoliaciniu sindromu (PS) paplitimą, jo pokyčius Kauno miesto gyventojų populiacijoje ir sąsajas su glaukoma bei glau­komos įtarimu.

Metodika. Pakartotinio tyrimo metu (2016 m.) tirti 631 Kauno miesto gyventojas. Amžius − 55-83 metai. At­liktas nuodugnus oftalmologinis tyrimas (1262 akys): geriausias koreguotas regėjimo aštrumas, pachimetrija, biomikroskopija, akispūdis (IOS), N-30-F akipločio tyrimas, tinklainės optinė koherentinė tomografija, po medikamentinės midriazės matuotas vyzdžio diametras, fotografuotas akies dugnas, iš akies dugno nuotraukų vertintas regos nervo disko ir ekskavacijos diametrų santykis vertikaliame meridiane (CDR), PS nustatomas biomikroskopuojant, pseudoeksfoliacinei medžiagai esant ant akies priekinio segmento struktūrų.

Rezultatai. Tirtoje imtyje PS nustatytas 216 tiriamųjų ir 415 nenustatytas PS (Ne-PS), PS paplitimas-34,2 procento. Didžiausias PS paplitimas 45,3 proc. nu­statytas vyriausioje (76-83 m.) tiriamųjų amžiaus gru­pėje, nepriklausomai nuo lyties. PS dažnis tarp lyčių nesiskyrė: vyrams buvo 35,6 proc., moterims − 33,4 proc. (p > 0,05). Tiriamoje imtyje (1262 akių) nusta­tyta 113 (9,1 proc.) glaukomos atvejų, iš jų 63 (6,8 proc.) Ne-PS grupėje vs. 50 (15,7 proc.) PS grupėje (p < 0,001). Medikamentinėje midriazėje vyzdžio diame­tras buvo statistiškai reikšmingai mažesnis PS grupėje, lyginant su Ne-PS grupe (5,1 ir 6,0 mm atitinkamai (p < 0,001)). Sergančių glaukoma PS ir Ne-PS grupėse akispūdis reikšmingai nesiskyrė (16,0 ir 15,5 mmHg atitinkamai; p > 0,05).

Išvados. Nustatytas PS tolimesnis plitimas tirtame kon­tingente ir ypač vyresnio amžiaus grupėje. Per 10 metų PS padaugėjo 3 kartus. Glaukoma du kartus dažniau nustatyta esant PS. Tiriamoje imtyje (1262 akių) nu­statyta 113 (9,1 proc.) glaukomos atvejų, iš jų 63 (6,8 proc.) Ne-PS grupėje vs. 50 (15,7 proc.) PS grupėje. Per 10 metų atsirado 80 naujų GL atvejų. Nustatyta, kad sergančiųjų glaukoma PS pogrupyje, palyginus su Ne-PS pogrupiu, pasiekta statistiškai reikšmingai ma­žesnė medikamentinė midriazė sergančių glaukoma PS pogrupyje (5,1 ir 6,0 mm atitinkamai).

Keyword(s): pseudoeksfoliacinis sindromas (PS), PS paplitimas, glaukoma.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.011
Full TextPDF

Back