Gabrielia Malgožata Gulbinovič, Nerija Kuprevičienė

Abstract

Nepakankama profilaktinių skiepijimų aprėptis gali lemti užkrečiamųjų ligų, tarp jų ir visuomenės pamirštų bei retesnių, protrūkius. Skiepijimų aprėpties stebėsena teikia galimybę sustiprinti vakcinomis valdomų infekcinių ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę.

Tikslas – įvertinti profilaktinių skiepijimų nuo tymų, raudonukės ir epideminio parotito aprėptį Lietuvos savivaldybėse 2010–2018 metais.
Metodai. Atlikta Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro profilaktinių skiepijimų aprėpties 2010-2018 metais duomenų analizė ir aprašomasis tyrimas. Naudota WinPepi 11.65 programa, R programos 3.2.2 paketas. Statistiniam reikšmingumui vertinti pasirinktas Mantel-Haenszel chi kvadrato (χ2) testas. Reikšmingumo lygmuo p≤0,05.

Rezultatai. Daugumoje savivaldybių nustatyta vaikų skiepijimo aprėpties pirmąja bei antrąja vakcinos nuo tymų, raudonukės ir epideminio parotito doze mažėjimo tendencija.

Išvados. Skiepijimo aprėpties kitimo tendencijos savivaldybėse yra skirtingos. Nevienodas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų požiūris, jų darbo organizavimas skirtingose teritorijose gali būti laikomas skiepijimo aprėpties netolygumų prielaida.

Keyword(s): profilaktiniai skiepijimai, profilaktinių skiepijimų kalendorius, profilaktinių skiepijimų aprėptis, tymų, raudonukės ir epideminio parotito vakcina, MMR vakcina.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.059
Full TextPDF

Back