Erika Matonienė, Ugnė Valančiūtė, Greta Kasputytė, Andrius Macas

Abstract

Remimazolamas – tai naujos kartos procedūrinei sedaci­jai skiriamas medikamentas, pasižymintis greita veikimo pradžia ir trumpa veikimo trukme [2]. Remimazolamas pasaulyje tyrinėjamas jau nuo 2012 m, tačiau Lietuvoje šis naujos kartos vaistas rutiniškai nėra naudojamas, todėl trūksta ir mokslinių tyrimų, analizuojančių šio preparato pritaikymą Lietuvos populiacijai. Remiantis literatūros duomenimis, dėl remimazolamo farmakokinetinių ir far­makodinaminių savybių, šis preparatas gali būti tinkamas įvairių endoskopinių procedūrų (ezofagogastroduode­noskopijos, kolonoskopijos) metu [9,10,11]. Daugelyje tyrimų galima pastebėti, kad šis vaistas rečiau sukelia nepageidaujamus reiškinius, tokius kaip hipotenzija, bra­dikardija, kvėpavimo slopinimas [4,8]. Tai ypač svarbu ambulatorinėje sveikatos priežiūros grandyje, atliekant įvairias endoskopines procedūras, nes tinkamas šio vaisto pritaikymas užtikrintų didesnį pacientų saugumą, grei­tesnį visapusį atsigavimą po taikytos procedūrinės se­dacijos, mažintų ekonominius kaštus. Šiame straipsnyje apžvelgiami tyrimai, kurių rezultatai leidžia teigti, kad remimazolamas yra saugus ir optimalus medikamentas procedūrinei sedacijai atlikti.

Keyword(s): sedacija, remimazolamas, endoskopija, išplėstinės praktikos slaugytojai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.092
Full Text: PDF

Back